Kuraattori- ja psykologipalvelut etäopiskelun aikana

Koulujen siirtyessä etäopetukseen koulukuraattorin ja koulupsykologin tuki on satavilla myös etänä. ​


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Kuraattori- ja psykologipalvelut etäopiskelun aikana