Tiedote 1.1.2019 käyttöönotettavasta opiskelijoiden poissaolojen seuranta- ja hälytysjärjestelmästä

Koulutuskeskus JEDUssa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen poissaolojen seuranta- ja hälytysjärjestelmä, jossa poissaolomääristä riippuen vastuuopettaja, opinto-ohjaaja ja kuraattori saavat ilmoituksia huolia aiheuttavista poissaolokertymistä. Mallin on tavoite edistää varhaista puuttumista ja toimia työkaluna ja apuna siihen, että kertyviin poissaoloihin ja niiden syihin voidaan reagoida mahdollisimman varhain ja selkeästi. Tiedotteen sisältö kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa poissaolojen seuranta Koulutuskeskus JEDUssa.